Nadzor tiskalniških naprav

Rešitve in programska oprema namenjena za nadzor in upravljanje tiskalniških in multifunkcijskih naprav, ne glede na blagovno znamko.

S ciljem zniževanja stroškov smo vsakodnevno primorani k racionalizaciji poslovnih procesov, kot tudi v optimizacijo obstoječih resoursov. sonna.com.ua/catalog/pledy/
Stroški tiskanja v podjetjih so precej slabo vidni, saj so velikokrat razpršeni in vrednost enega izpisa je zelo majhna, zato jih podjetja tudi zanemarjajo.
Iz naših dosedanjih izkušenj vemo, da ti stroški niso zanemarljivi in velikokrat predstavljajo velik del skupnih stroškov.
Naša e-CONCEPT analiza, daje odgovore na najpogostejše izzive, s katerimi se srečujejo danes organizacije na področju tiskanja in kopiranja:

  •       stroški,
  •       pomanjkanje informacij,
  •       nadzor in
  •       premik v smeri fokusiranja na osnovni posel.

Razmere na trgu in še vedno trajajoča recesija narekujejo, da dobimo več za manj denarja, da pridobimo informacije o trenutni situaciji, ki nam bodo dale vedenje, na podlagi katerega bomo lahko sprejemali odločitve, povečanje fleksibilnosti in produktivnosti pa je stalna težnja.