e-CONCEPT metoda

Odkrijte skrite stroške in ustvarite potencial za optimizacijo

Letni stroški procesiranja in tiskanja dokumentov so v povprečju precej višji, kot si to podjetja predstavljajo.

Razlog za to: večini podjetij primanjkuje profesionalen in učinkovit sistem za tiskanje in upravljanje dokumentov – čeprav je to vir za pomembne potencialne prihranke.

Podrobnejši pregled procesiranja dokumentov

Delež stroškov nastane zaradi takojšnjih vidnih naložb v opremo, potrošni material in storitve. Vendar pa obstajajo tudi skriti stroški na področjih, kot so upravljanje, poraba energije, ravnanje z dokumenti in podpora za telefonske linije.

Ti predstavljajo do 60% skupnih stroškov tiskanja.

Mnoga podjetja imajo težave pri ocenjevanju stroškov za upravljanje dokumentov.

Pogosto se ne zavedajo natančno, katere naprave in koliko različnih naprav in sistemov je sploh nameščenih v podjetju. Pogosto podjetja ne razpolagajo s ključnimi podatki, kot so na primer stopnja izkoriščenosti, namen posameznih tiskalnih opravil, vedenje uporabnikov, obseg natisnjenih izvodov in poraba energije.

Točno tukaj nastopijo upravljane dokumentne storitve Toshiba, z metodo e-CONCEPT.

Kaj natanko je e-CONCEPT?

Sistem e-Concept (managed print services) daje odgovore na najpogostejše izzive, s katerimi se srečujejo danes organizacije na področju tiskanja in kopiranja: stroški, pomanjkanje informacij, nadzor in premik v smeri fokusiranja na osnovni pose.

Razmere na trgu in še vedno trajajoča recesija narekujejo, da dobimo več za manj denarja, da pridobimo informacije o trenutni situaciji, ki nam bodo dale vedenje, na podlagi katerega bomo lahko sprejemali odločitve, povečanje fleksibilnosti in produktivnosti pa je stalna težnja. In kakšna so zatečena stanja v slovenskih podjetjih?

Učinkovite odgovore na omenjene izzive nam običajno preprečujejo ovire, kot so nepoznavanje svojega sistema, nenadzorovani stroški in zapletene nabavne poti. V praksi se postopek prične z ugotavljanjem obstoječega stanja (lociranje naprav, popis števcev, starosti strojev, pogovori z uporabniki ...), nadaljujemo z analizo pridobljenih podatkov (lociranje ‘’ozkih grl’’, naprav, ki ne ustrezajo, iskanje ‘’skritih stroškov, izračun dejanskih stroškov in cene izpisa ...) in vse skupaj združimo v poročilu. V nadaljevanju naredimo načrt optimizacije (optimizacija z vidika stroškov, nadzora, fleksibilnosti in produktivnosti), sledi pa implementacija optimizirane rešitve. Zadnja faza je upravljanje in nadzor optimiziranega sistema, ki omogoča dolgoročno nadzorovanje stroškov in delovanja naprav, obenem pa je sistem fleksibilen in predvidljiv.