Dokumentni sistemi

ITAMS – IT Application Management and Support

Z avtomatiziranimi procesi lahko prihranite več kot 10 ur na mesec na uporabnika, povečate produktivnost in zagotovite enovito upravljanje z dokumenti v celotnem podjetju ter se tako izognete možnosti izgube dokumentov.

Kaj je to dokumentni sistem - ITAMS?

 

Je Individualna programska rešitev za nadzor tiskalniških poslov, ki je popolnoma prilagojena vašim zahtevam in potrebam v podjetju.

 

Največkrat se podjetja srečajo s težavami kot je:

  • Napačno in nekonsistentno (ročno) poimenovanje dokumentov
  • Postavitev in shranjevanje dokumentov v napačen direktorij
  • Pošiljanje dokumentov napačemu uporabiku
  • In predvsem s tem zgubljajo dragocen čas

Ste kaj podobnega zaznali tudi pri vas?

Poglejmo primer podjetja, v katerem imajo veliko računov, ki jih je potrebno poslati različnim ljudem in konsistentno shranjevati za jasen pregled. Ustvarimo vam delovni proces, v katerem bo program zaznal, da gre pri skeniranem dokumentu za račun, nato pa bo ta račun avtomatsko shranil na prej določeno mesto, ga pravilno poimenoval in poslal vašemu odlični ali odličnemu raunovodji v e-poštni predal.

Z dokumentnimi sistemi - ITAMS vam omogočamo napredno manipulacijo skeniranih dokumentov. Dokument poskeniramo in nato se njegova pot nadaljuje po vnaprej določenih pravilih.

Program vse zapisano na dokumentu spremeni v spremenljivke in na na podlagi vašega delovnega toka vam kreiramo popolnoma prilagojene in avtomatske procese in cilje, kaj se z dokumentom po skeniranju zgodi. Lahko ga pošiljamo razljičnim uporabnikom, shranjujemo v datoteke, pretvarjamo v PDF ali Docx obliko inše mnogo več.

 

Ste pripravljeni na večjo produktivnost? Kontaktirajte nas.

 

Kontaktirajte nas