e-BRIDGE Fleet Managment System

e-BRIDGE Fleet Managment System je aplikacija za nadzor nad delovanjem enega ali več multifunkcijskih aparatov in tiskalnikov  istočasno.

Program nam sporoča stanje števcev, količino papirja na aparatih, stanje tonerjev, obvešča nas o potrebnih servisnih intervalih, lahko pa nam tudi izračunava stroške mesečne aktivnosti na hibridnem upravljalcu dokumentov glede na število izpisov.

Stanje se lahko avtomatsko pošilja preko e-maila.
Uporaba in delovanje:
  • Aplikacija je sestavljena iz dveh delov, EFMS strežnik in EFMS klient.
    Na en EFMS strežnik se lahko priključi več klientov, en klient pa lahko dostopa do večih TFMS strežnikov, vendar le do enega naenkrat.
    Strežnik teče kot servis z podporo Jave.

  • Na strežniškem delu lahko nastavimo parametre kot so: lokacija SMTP strežnika, e-mail administratorja, stroškovna mesta in oddelke (ne department kode), valuto, uporabnike klientov EFMS.

  • Na klientskem delu aplikacije se nam z desnim klikom miške na izbran multifunkcijski aparat in tiskalnik , celoten oddelek ali lokacijo, odpre meni, ki nam omogoča vpogled v stanje stroja, izdelavo izpisov in mesečnih poročil, izvoz podatkov v »csv« datoteke, pregled firmwara na strojih in nastavljanje prožil, ki nam ob doseženi prednastavljeni količini izpisov javijo, da je čas za vzdrževalni postopek stroja.