Prosta delovna mesta

SERVISER ZA TISKALNIŠKO OPREMO
 • redna periodična vzdrževanja ter popravila strojev pri strankah in na lokaciji podjetja za vse prodajne programe podjetja,
 • diagnosticiranje in odpravljanje napak na strojih in sistemih,
 • ocena in predlaganje popravil strojev,
 • naročanje nadomestnih delov in ustrezno vodenje zalog,
 • zaključevanje delovnih nalogov in natančno razknjiževanje zalog,
 • načrtna prodaja servisnih storitev,
 • delo na terenu.

 SERVISER ZA INDUSTRIJSKE TISKALNIKE IN APLIKATORJE
 • redna periodična vzdrževanja ter popravila strojev pri strankah in na lokaciji podjetja za vse prodajne programe podjetja,
 • diagnosticiranje in odpravljanje napak na strojih in sistemih,
 • ocena in predlaganje popravil strojev,
 • naročanje nadomestnih delov in ustrezno vodenje zalog,
 • zaključevanje delovnih nalogov in natančno razknjiževanje zalog,
 • načrtna prodaja servisnih storitev,
 • delo na terenu.

 

PRODAJALEC ZA TISKALNIŠKO OPREMO
 • izpolnjevanje ali preseganje prodajnih ciljev glede na letni osebni plan neposredno pri kupcih,
 • izpolnjevanje ali preseganje prodajnih aktivnosti glede na letni osebni plan,
 • skrb za izvajanje vseh prodajnih aktivnosti,
 • vključno s pridobivanjem podatkov konkurenčnih ponudb pri potencialnih kupcih s ciljem uspešne prodaje (follow-up poslane ponudbe),
 • tedensko podajanje plana za prihodnji teden in realiziran plan,
 • prodaja vseh izdelkov, vendar z osredotočenjem na produktne skupine glede na letni osebni plan,
 • spremljanje plačil in izterjava za stranke katere prodajalec je skrbnik,