Toshiba e-CONCEPT

26.1.2012

Zmanjšanje stroškov, manjše število večnamenskih naprav in optimizacija lokacij: to so glavni cilji podjetij, ko razmišljajo o vlaganjih v novo infrastrukturo tiskalnikov.
Družba Tift načrtuje, da bo povečala svoj dobiček z razširitvijo svojega portfelja izdelkov in z izvajanjem strategije e-CONCEPT. Peter Vukšinič, direktor družbe TIFT, nam je pojasnil kako.

S kakšnimi izzivi se sooča podjetje TIFT na trgu tiskalnikov in večnamenskih naprav?

Vsi vemo, da se je trg tiskalnikov in večnamenskih naprav drastično spremenil. Hitri enakomerni premiki prodaje, kjer se je vse vrtelo le okoli cene, so dokončno mimo. Čas je, da premislimo o nekaterih stvareh in da začnemo slediti novi prodajni poti v smeri metode MDS »Managed Document Services« (upravljanje dokumentnih storitev). Uspeh v prihodnosti bo zagotovljen le s celotnim prodajnim pristopom, tako za proizvajalce kot tudi za trgovce.

Kako se namerava podjetje TIFT soočiti s tovrstnimi izzivi?

S pristopom e-CONCEPT smo danes sposobni našim strankam zagotavljati celovite storitve tiskanja z lastnimi izdelki. To je ena izmed velikih razlik, po kateri se konceptualno razlikujemo od naših številnih tekmecev. Na pristop e-CONCEPT smo se začeli osredotočati tudi sami in ga začeli izvajati znotraj naše organizacije. V oktobru 2010, na primer, smo vpeljali sistem e-concept in ustanovili oddelek, ki je specializiran za področje MDS. Od takrat naprej se znanje deli znotraj družbe in do naših strank. Stranke se usposablja v njihovih podjetjih in skupaj z njimi izvaja analize.

Kaj natanko je e-CONCEPT?

Sistem e-Concept daje odgovore na najpogostejše izzive, s katerimi se srečujejo danes organizacije na področju tiskanja in kopiranja: stroški, pomanjkanje informacij, nadzor in premik v smeri fokusiranja na osnovni posel.
Razmere na trgu in še vedno trajajoča recesija narekujejo, da dobimo več za manj denarja, da pridobimo informacije o trenutni situaciji, ki nam bodo dale vedenje, na podlagi katerega bomo lahko sprejemali odločitve, povečanje fleksibilnosti in produktivnosti pa je stalna težnja. In kakšna so zatečena stanja v slovenskih podjetjih?

Učinkovite odgovore na omenjene izzive nam običajno preprečujejo ovire, kot so nepoznavanje svojega sistema, nenadzorovani stroški in zapletene nabavne poti. V praksi se postopek prične z ugotavljanjem obstoječega stanja (lociranje naprav, popis števcev, starosti strojev, pogovori z uporabniki ...), nadaljujemo z analizo pridobljenih podatkov (lociranje ‘’ozkih grl’’, naprav, ki ne ustrezajo, iskanje ‘’skritih stroškov, izračun dejanskih stroškov in cene izpisa ...) in vse skupaj združimo v poročilu. V nadaljevanju naredimo načrt optimizacije (optimizacija z vidika stroškov, nadzora, fleksibilnosti in produktivnosti), sledi pa implementacija optimizirane rešitve. Zadnja faza je upravljanje in nadzor optimiziranega sistema, ki omogoča dolgoročno nadzorovanje stroškov in delovanja naprav, obenem pa je sistem fleksibilen in predvidljiv. 

Zastopamo le najboljše

Želite biti obveščeni o vseh novostih?
Prijavite se na brezplačne e-novice.
TiftKodingTag


Name *
Zaščitno z reCAPTCHA pod pogoji.