Upravljanje tiskalniškega okolja

TIFT d.o.o.
Kamniška 41, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 600 10 20, +386 1 600 10 30
E-pošta: [email protected]

Obveščamo vas, da smo bili izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018.


Javna agencija SPIRIT Slovenija v sklopu razpisa tako pokrije del stroškov, ki smo jih imeli s tržno raziskavo na Hrvaškem.

IME OPERACIJE

Analiza stanja in konkurence, ter ocena tržnega potenciala na trgu industrijskega označevanja

 

NAMEN OPERACIJE

Namen tržne raziskave kot vir informacij je bil pripraviti sistematično, strukturirano analizo stanja in konkurence, ter oceno tržnega potenciala pri obstoječih in novih poslovnih partnerjih za storitve in izdelke podjetja Tift d.o.o. na območju trga Hrvaške.

 

CILJ OPERACIJE IN REZULTATI

Temeljni cilj projekta je izboljšanje konkurenčnosti in povečanje tržnega deleža na trgu industrijskega označevanja.

 Tržna raziskava analize stanja in konkurenčnosti je osnova za predlog nadaljnjega delovanja podjetja Tift d.o.o. na hrvaškem trgu. Temelji na relevantnih sekundarnih virih podatkov in informacij, intervjujih, anketah, ter razgovori s predstavniki konkurenčnih podjetij, poslovnimi partnerji, zaposlenimi v proizvodnem procesu, ter končnimi uporabniki, ki potrjujejo, da je trg Hrvaške primerna izbira za nadaljnje aktivno pospeševanje prodaje in trženje proizvodov podjetja Tift d.o.o..

 

FINANČNA PODPORA

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija ter Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

www.eu-skladi.si